CİNSİ XƏSTƏLİKLƏR VƏ SEKSUAL-PSİXOLOJİ PROBLEMLƏRİN ANONİM ŞƏKİLDƏ BƏRPAEDİCİ KOMPLEKS MÜALİCƏSİ

Cinsi sağlamlıq xoşbəxt həyatın aynasıdır...

Dr.Həsən Səmədov

androloq-seksoloq

Xanımlar üçün

Xanımların ginekoloji müayinələri, müalicələrini aparmaq üçün birgə olaraq Yüksək ixtisaslı həkim, mama Ginekoloq Əkbərova Xalidə xanımla birlikdə fəaliyyət göstəririk.. Çünki cütlüklərin müayinə və müalicəsi mütləq hər iki həkimin qarşılıqlı konsilliumu şərti ilə aparılmalıdır. 

Həkim ginekologun apardığı müayinə və müalicələr:

Hamiləliyin erkən həftələrdə, ultrasəs muayinə aparmadan dölün cinsinin təyini,

Sonsuzluğun müalicəsi

Xroniki və kəskin infeksion-iltihabi xəstəliklərinin müalicəsini

Mastopatiya

Endometrioz

Uşaqlıq fibromiomaları

Predmenustral Sindrom

Klimakterik Pozulmalar

Uşaqlıq boynunun displaziyası

Qadınlarda hormonal balans pozulmaları

Hamiləlik toksikoz və anemiyaları və s.

 

Həkimlə Əlaqə:  050 315 62 17       Lazer Klinikası,   Zərdabi pr 72. (Mətbuat Pr.72)