CİNSİ XƏSTƏLİKLƏR VƏ SEKSUAL-PSİXOLOJİ PROBLEMLƏRİN ANONİM ŞƏKİLDƏ BƏRPAEDİCİ KOMPLEKS MÜALİCƏSİ

Cinsi sağlamlıq xoşbəxt həyatın aynasıdır...

Dr.Həsən Səmədov

androloq-seksoloq

Seks və onun formaları

Seks hər birimizin gündəlik həyatda dəfələrlə rastlaşdığımız termindir. Bu söz bəzən səhv olaraq utanc və əxlaqsızlıq kimi təhrif olunmuş kimi qavranılmaqdadır. Bu isə əslində sex sözü latıncadan tərcümədə cins deməkdir. Canlıların və əsasən də məməlilərin coxalması təbii proses olan sex vasıtəsi ilə baş verir. Bu zaman kişi və qadın cinsi hücüyrələri birləşir və ziqot deyilən gələcək insanın təməlini qoyur. Amma insanlarda seksnhəm də həzz və ehtiras vasitəsi kimi də yanaşılır. Bəzən bu proses koitus da adlanır. 
Seks aşağıdakı vasitələr kimi ola bilər:
Çoxalma vasıtəsi- reproduksiya. Bu halda erotik faktor vacib rol oynamır. Əsasən bioloji çoxalma faktoru önə keçir.
Relaksasiya yani bu halda partniyor faktoru və keyfiyyəti nəzərə alınmır. Belə halda sadəcə masturbasiya ilə də keçinmək olar.
Sevgi vasitəsi kimi. Sevmə və aşiq olma hissi
Komnukasiya, sosial kontakt münasibətlər, partniyorların ümümi münasibətlərinin yaxşılaşması naminə.
Özunü cinsi cəhətdən sübut vasitəsi kimi, səxsiyyətini və bacarığını sübut etmək üçün
Qadını cəzb etmək üçün, bu insanlarda və heyvanlarda instinktivdə ola bilir.
Ritualların və adət ənənələrin saxlanması naminə, münasibətin stabilliyini və sabitliyini sübut etmək üçün
Fiziki psixoloji emosional vəziyuətin yaxşılaşdırılması üçün, bu da öz növbəsində əmək fəaliyyətinin qalxmasına gətirir
Seksual dini ayinlər, mistik təcrübə və inanc naminə, məsələn qadim misirdə Ramzes firon əgər nil çayi sahilində masturbasiya edirdisə və bu zaman onu hansısa kəndli görürdüsə demək həmin il ruzili bərəkətli il olacaq.
Maddi və material məqsədlə, nə isə xatirinə evlilik, pul ev, maşın və s. Və pul ilə intim munasibət faşiyəlik
Özünü görsətmək və demonstrasiya etmək, adətən ordu və dustaqxanalarda müşahidə olunur
Bundan başqa seks məcburi ola bilər. Məs. Zorlanma, və ya infeksion xəstəliklərin yayılması vasitəsi ola bilər.
Seksoloq Vasilçenko cinsi həyatın formasını genital və ekstragenital olaraq 2 yerə ayırmışdır.
Ekstragenital seksə platonik sevgi iki insan arasindaki məhəbbət və eşq münasibətləri, Rəqslər Cütlüyun təmas və psixoloji seksual yaxınlaşması kimi baxıla bilər, Heyşizm bu forma seks adətən partniyorun mənəvi sakitliyi və duyğulu seksi üçündür. Adətən qadın kişini çaya, içkiyə, rəqsə dəvət edir. Bu fahişiəlik sayilmaz. Əgər bu vaxtı cinsi akt baş tutursa bu qarşılıqlı istəklə könüllü olur. 
Genital seks forması: pollusiya- oğlanlarda gecələr qeyri iradi sperma ifrazı və orqazm, uzun müddət cinsi yaxınlıq olmaması səbəbindən baş verir. Adətən bu insanlarda aseptik durğunluq prostatiti, erkən boşalma, cinsi zəiflik əlaməti olur.
Fingering- barmaqlama xarici cinsi üzvlərin əl və ya barmaqlarla oynadilması, stimulyasiyası, massaji ilə baş tutan seks formasıdır.
Pettinq- müxtəlif erogen zonaların oyanması ilə gedən, baş tutan orqazm aktıdır. Bu akt birbaşa cinsi əlaqə olmadan baş verir. Opüşmə, qucaqlama, sixma və s. Təbii ki erogen zonaları
Cinsi akt- əsas forma seks. Bu koitus da adlanır. Kişi cinsi orqanının qadın cinsi orqanına daxil olması ilə gedən prosesdir. Bu aktın həyata keçməsi üçün müxtəlif pozalar və vəziyyətlərdən istifadə etmək olar.
Əvəzedici formalar: narvasadata cinsi orqanı süd vəzilərinin arasına salınması. Və s. 
Anal seks sinsi orqanın anal dəliyə salınması ilə gedən seks forması. 
Oral seks ağızla cinsi orqanların oxşanması, stimulyasiyası. Bəzən oral stimulyasiya da adlanır. Müxtəlif növləri var. 
Kunilingus qadının cinsi oyadılması olub qadın cinsi orqanlarının, əsas dil, dodaq, dişlə həyata keçirilir.
Fellyasiya-minet, kişi cinsi orqanının ağızla, dillə, dişlə, boğazla stimuludur, oyadılmasıdır.
Anilingus dil ilə arxa bağırsaq keçəcəyinin, stimulu, oyanması
İrrumasiya kişi cinsi orqanı ilə partniyorun ağız və boğazında aktiv hərəkəti
Teabagging- kişi xayalığının partniyorun ağızına alınması
Heyvanlarla əlaqəyə meyl, zoofiliya, yaşlı insanlara meyl herentofiliya, partniyorun əşyalarına meyl, fetişizm adlanır. 
Seksin texnikası: seksin texnikası həm 20 əsrdən bəri, həm də ta qədim dövrlərdən öyrənilməkdədi. Belə ki, hələ orta əsrlərdə hindistanda kamasutra deyilən təlim cə öyrətmə texnikaları geniş vüsət almışdır. Qədim hindlilər iki cütlüyün seksdən maksimum necə həzz alma üsullarını, və seksin fiziologiyasını öyrənməyə cəhd etmişdirlər. Bundan başqa bura mantek cia deyilən qədim cin fəlsəfəsini də aid etmək olar. 
Bəzi insanlarda seksual kompleks deyilən halda rast gəlinir. Bu neqativ seksual psixoloji faktorların beyində və şuuraltında yerləşməsi səbəbindən baş verir. İnamsızlıq, fobiyalar, tərbiyə faktoru, partniyora guvənsizlik və s. Milyonlarca belə hallar aidbedilə bilər. 
Aseksuallıq və Hiperseksuallıq: aseksual və ya libidonun olmaması. Cinsi isteksizlik anlamına gələn seksual problemdir. Əksi isə. Hipeeseksuallıq bu zaman cinsi həvəs və əlaqəyə meyl ifrat dərəcədə olur. hər iki halın səbəbi muxtəlifdir. Psixogen və orqanik mənşəlli ola bilər. 
Seksual oriyentasiya: Heteroseksuallıq- əks cinsə meyillik və əlaqə, homoseksuallıq- eyni cinsə meyillilik, kişi kişiyə, qadın qadına lesbianlıq, biseksuallıq- hər iki cinsə də meyl salmaq: qadına və kişiyə həmçinin. Bu tip problemlər psixoloji və şəxsiyyətin menimsənilməsinin pozulması, cinsi dərkin duzgün formalaşmaması səbəbindən baş verən psixiatrik süksoloji xəstəliklərdi. Heteroseksuallıq isə tam normal haldır. 
Seksomniya- seks cins, somnus- yuxu. Yuxulu halda yaddaşda qalmayan qeyri ixtiyari seks və cinsi əlaqə arzusu. Lunatizmin bir variasiyası və novü sayılır. Bu zaman partniyor gecə yarı qəfldə cinsi əlaqə üçün partniyoruna yaxınlaşır və əlaqədən sonra dərin yuxuya gedir. Yuxudan oyandıqdan sonra isə bu barədə və etdiyi hərəkətlər barədə heç bir şey xatırlamır.