CİNSİ XƏSTƏLİKLƏR VƏ SEKSUAL-PSİXOLOJİ PROBLEMLƏRİN ANONİM ŞƏKİLDƏ BƏRPAEDİCİ KOMPLEKS MÜALİCƏSİ

Cinsi sağlamlıq xoşbəxt həyatın aynasıdır...

Dr.Həsən Səmədov

androloq-seksoloq

Cinsi organın ölçüsü

Cinsi üzvün ölçüsü, Penisin uzunluğu son dovrlərdə də, ən qədim zamanlarda da aktual mövzu olmuşdur. Hər bir kişinin seksual şuuraltında bu barədə bəzi soruları, sualları vardır. Hər bir kişi özünə sorar ki: mənim penisim nolmamı?, hər kəsinki kimimi?, yoxsa məndə ölcü kicikdir?, və digər yanı həqiqətənmi mən partniyoru(xanımımı) razı sala bilirəm, penisim qarşı tərəfi seksual-psixoloji qane edirmi?, Və S.

Subut olunmuşdur ki penisinin ölçüsü böyük olan insan özünə daha inamlı və daha qururlu davranır. Psixoanalitiklərə görə qadın da şuuraltı olaraq penisi böyük partniyoruna daha cox bağlanır, hörmət edir, onu özndən üstün görur. Penisin ölçüsü dedikdə onun ereksiya (düzlənmə) halındakı vəziyyəti nəzərdə tutulur. Bu da öz növbəsində cinsi orqanın qurluşu ilə əlaqədardır. İlk öncə bildirmek istəyirəm ki cinsi orqanin daxili quruluşu, anatomiyası onun düzlənməsində önəmli rol oynuyur. Belə ki penisin düzlənməsi kavernoz cisim deyilən saya əzələli orqan sayesində mümkün olur. Bu orqan penisin içində sağ və sol olmaqla iki hissədən ibarətdir. Kavernoz cism içi kiçik sinus cibləri ilə zəngin olan çoxlu böşluqlardan ibarətdir. Kişilərdə oyanma vaxtı həmin boşluqlara daxili damar-arteriya vasitəsi ilə çoxlu qan gəlir. Nəticədə ciblər qanla dolur və kavernoz cismlər genişlənir-sərtlənir. Bu zaman penisdə sərtləşmə əmələ gəlir. Tibb mütəxəssisi olmayan insanlarımızı və pasiyentlərimizi anlatmaq üçün mən bunu yani penisin bərkiməsini içi boş olan yumuşaq rezin boruya bənzətmək istəyirəm bu zaman o borunun içinə təzyiqlə maye dolarsa boru bərkiyəcək. Sadəcə penisdə bu borudan fərqli olaraq bir böyük deyil, milyolarla kiçik boşluqlardan ibarətdir.

Avropa  irqli insanların penisin statistik normasi 12-15 sm arasıdır. Eminliklə demək olar ki, bu ölçüdən kiçik olduqda, və hətta bu göstərici arasında da olan insanlar da penisinin ölçüsündən narazı olur və onu qane etmir. Bele pasiyentlərimiz adətən 18-35 yaş arası daha çox olmuşdur. Bəziləri bütün günü bu haqda düşündüklərini, problemi söyləyəcək insan tapmadiqlarını, bu  səbəbdən də stress olduğlarını söylüyürlər. Müxtəlif mualicə kursu və üsülları ilə penisin ölçüsünü artırmaq mümkündür. Bunun üçün klinikaya müraciət etmək lazımdır.