CİNSİ XƏSTƏLİKLƏR VƏ SEKSUAL-PSİXOLOJİ PROBLEMLƏRİN ANONİM ŞƏKİLDƏ BƏRPAEDİCİ KOMPLEKS MÜALİCƏSİ

Cinsi sağlamlıq xoşbəxt həyatın aynasıdır...

Dr.Həsən Səmədov

androloq-seksoloq

Haqqımda

 

 

2008 ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirmişəm.

Andrologiya və Urologiya üzrə Turkiyə Respublikası, İstanbul Şəhəri Taksim EĞİTİM Və ARAŞDIRMA xəsəxanasının uroloji bölümündə təcrübədən keçmişəm.

Hocalarımız Androloji -uroloji uzmanı, Prof dr. BARIŞ Nuhoğlu və Amerika androloji dərnəğinin üzvü, OP dr. Memduh AYDIN olmuşdur.

2008-2009 cu illərdə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında yoluxucu xəstəliklər şöbəsində çalışmışam.

Müxtəlif illərdə müxtəlif klinikalarda androloq və Baş həkim kimi çalışmışam. 2009-2012-ci illərdə və hal hazırda Lazer klinikasında çalışıram.                                                              Prof. Dr. Bariş Nuhoğlu                                                                                                                                                                                                    www.barisnuhoglu.com

                                     

Op. Dr  Məmduh Aydın                VIII- Uroloji və Androloji simfozium. Univerisitetimizin professor müəllimləri...

                                                                                                                                                                                                     Hörmətli Pr. Dr İlham Əhmədovla...  simfoziumdan.